• (0) € 0,00
    Winkelwagen
    Winkelwagen is leeg!

Disclaimer

Disclaimer
van 't Slot tweewielers (Kamer van Koophandel: 06079170), hierna te noemen van 't Slot tweewielers, verleent u hierbij toegang tot www.vantslot.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
van 't Slot tweewielers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
van 't Slot tweewielers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van van 't Slot tweewielers.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met van 't Slot tweewielers.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan van 't Slot tweewielers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij van 't Slot tweewielers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van van 't Slot tweewielers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.